3 dobré důvody, proč prodávat nemovitost se mnou

Posouzení stavu nemovitosti

Nastavení správné ceny nemovitosti

Kvalita marketingu a komunikace

Pro moje klienty zajišťuji před vlastním prodejem odborné posouzení technického stavu nemovitosti.
Výstupy z posudku mohou být uvedeny v kupních smlouvách a jakékoli následné spory mezi prodávajícím a kupujícím tak mohou být účinným způsobem včas eliminovány. 

PROČ?

S novým Občanským zákoníkem (Zákon č. 89/2012 Sb.) se mimo celou řadu dalších věcí změnil pohled na vady prodávané nemovitosti. Ve světě prodeje a koupě nemovitostí to ve zkratce znamená, že když po dobu 5 let od koupě nemovitosti najde nový vlastník vady, může právně vymáhat nápravu vad nebo zpětnou slevu ceny. V krajním případě může s veškerými dopady odstoupit od kupní smlouvy. To pro prodávající přináší poměrně značné a dlouhodobé riziko. Jde o složitý právní proces dokazování, zda prodávající vady znal či mohl znát a případně tedy kupujícímu zatajil.

Já pomáhám klientům toto riziko eliminovat již v době nabízení a prodeje nemovitosti.

 

S využitím moderních datových analýz jsem schopen prodávajícímu doporučit rozsah ideální ceny, která zajistí prodej a ten bude na hranici maximální možnosti ceny pro konkrétní nemovitost v daném místě a čase.

PROČ?

Cena nemovitosti je jeden ze základních faktorů, který ovlivňuje úspěch prodeje nemovitosti. Přehnaně vysokou cenu neakceptují hledající zájemci a příliš (zbytečně) nízká cena poškozuje zájmy prodávajícího.

HomeStaging a profesionální fotografie, video

Kvalitní a porfesionální příprava nemovitosti pro prodej je u mne samozřejmostí. Moderní metody, kterými jsou tzv. home staging, promyšlená a profesionální reklamní fotografie nebo videoprezentace, to je součást mojí práce pro klienta.

Půdorys ve 3D - lepší informovanost zájemců o vaší nemovitosti

Komunikace a inzerce na profesionálních inzertních portálech

Vaše nemovitost bude v nabídce skutečně vidět. Inzeruji na 10 nejvýznamnějších realitních serverech, pracuji i v prostředí sociálních sítí. Vybrané nemovitosti propaguji rovněž v tištěné inzerci.

 

Kontaktujte mne

Máte-li zájem o spolupráci a další informace o mé práci, kontaktujte mne! Jsem připraven pro vás pracovat.

+420 725 293 215